Από το Σχολικό έτος 2022-2023 θα ξεκινήσει τη λειτουργία του στο Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Νεάπολης Λασιθίου ο Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων.

Η ναυτιλία αποτελεί –παραδοσιακά- βασικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας με σημαντική συνεισφορά στο ελληνικό ΑΕΠ. Η επιτυχία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο ανθρώπινο δυναμικό που τη στελεχώνει, τόσο σε προσωπικό διοίκησης (ΠλοίαρχοιΜηχανικοί), όσο και σε άλλους ναυτικούς. Είναι τομέας που απαιτεί υπευθυνότητα, ηγετικές και μηχανικές δεξιότητες, γνώση ξένων γλωσσών, καλή σωματική δύναμη και αντοχή, αγάπη και εξοικείωση με την θάλασσα.

Κάντε την εγγραφή σας τώρα στο παρακάτω link (έως 7 Ιουλίου 2022).

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/

Στις παρακάτω διαφάνειες μπορείτε να βρείτε σύντομες πληροφορίες σχετικά με τον Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων.

Αφήστε σχόλιο