ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ

Ηλεκτρολόγος

Διευθυντής

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Μηχανολόγος

Υποδιευθυντής

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΪΤΑΚΗΣ

Δομικών έργων

Τομεάρχης

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΑΚΗΣ

Μηχανολόγος

Τομεάρχης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΚΟΥ

Δομικών έργων

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ

Αγγλικών

ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ

Φυσικός

ΣΟΦΙΑ ΨΥΧΟΓΙΟΥΔΑΚΗ

Μηχανολόγος


Αναπληρωτές/ ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί:

1. Γεώργιος Κουδουμάς (Μηχανικός οχημάτων)

2. Λαμπρινή Παυλίδου (Φιλόλογος)

3. Μαρία Ρέππα ( Μαθηματικός)

4. Νικόλαος Μαρκάκης (Ηλεκτρονικός μηχανικός)

5. Χρήστος Βάλλας (Γυμναστής)

6. Αλεξάνδρα Σιούτα (Πληροφορικός)

7. Αναστασία Κυνηγοπούλου (Θρησκευτικών)

8. Μαρία Καραδήμου (Μηχανολόγος μηχανικός)

9. Ιωάννης Μοζάκης (Ηλεκτρολόγος)

10. Άννα Λυκάκη (Δομικών έργων)

11. Αδαμαντία Βουρεξάκη (Μηχανολόγος μηχανικός)

12. Δημήτριος Ηγουμενάκης (Ηλεκτρολόγος μηχανικός)

13. Αλεξάνδρα Κουτσογιαννοπούλου (Φιλόλογος)

14. Νικόλαος Κυρλάκης (Ηλεκτρολόγος μηχανικός)

15. Αθανάσιος Γάτσος (Ηλεκτρονικός μηχανικός)

16. Μιχαήλ Νοτάκης (Μηχανολόγος μηχανικός)

17. Τζανάκης (Μαθηματικός)