ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Διευθυντής

Ιωάννης Κουτάντος

ΠΕ 83 Ηλεκτρολόγος

Υποδιευθυντής

Κατερίνα Αποστολάκη

ΠΕ 82 Μηχανολόγος

Τομεάρχης

Γιώργος Φαϊτακης

ΠΕ 81 Πολιτικών μηχανικών

Τομεάρχης

Νεκτάριος Κοντολαιμάκης

ΠΕ 82 Μηχανολόγος

Εκπαιδευτικός

Μαρία Καρακού

ΠΕ 81 Πολιτικών μηχανικών

Εκπαιδευτικός

Σοφία Ψυχογιουδάκη

ΠΕ 82 Μηχανολόγος

Εκπαιδευτικός

Δήμητρα Κουφοπούλου

ΠΕ 06 Αγγλικών

Εκπαιδευτικός

Χρήστος Βάλλας

ΠΕ 11 Φυσικής αγωγής

Εκπαιδευτικός

Γιώργος Κουδουμάς

ΠΕ 82 Μηχανολόγος

Εκπαιδευτικός

Φωτεινή Κυριακίδη

ΠΕ 81 Πολιτικών μηχανικών

Εκπαιδευτικός

Μαρία Καβαλάκη

ΠΕ 82 Μηχανολόγος

Εκπαιδευτικός

Νικόλαος Μαρκάκης

ΠΕ 84 Ηλεκτρονικών

Εκπαιδευτικός

Εμμανουήλ Σχοινιωτάκης

ΠΕ 03 Μαθηματικός

Εκπαιδευτικός

Απόστολος Παπανικολάου

ΠΕ 86 Πληροφορικής


Αναπληρωτές/ ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί:

  1. Ξένος (Μηχανολόγος)
  2.