H Ειδικότητα Σχεδιαστών δομικών έργων & Γεωπληροφορικής απευθύνεται σε νέους που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη μελέτη, τη σχεδίαση και την επίβλεψη της κατασκευής των τεχνικών έργων, και προϋποθέτει την δημιουργική φαντασία, την καλαισθησία, την παρατηρητικότητα και την κλίση στο σχέδιο.

Oι σύγχρονες κατασκευές τεχνικών έργων απαιτούν ειδικευμένους τεχνικούς σε όλες τις βαθμίδες. Ο Τομέας κατασκευών των ΕΠΑΛ με τις ειδικότητες του καλύπτει τη μέση βαθμίδα. Προετοιμάζει τον αυριανό επαγγελματία ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στη μελέτη, την επιμέλεια και το σχεδιασμό κάθε είδους τεχνικών εργασιών με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Τέτοιες τεχνικές εργασίες μπορεί να είναι κτιριακά και υδραυλικά έργα, η οδοποιία, τα λιμενικά έργα, τα αεροδρόμια κτλ.

Η δουλειά στο τομέα των κατασκευών χρειάζεται επιμονή και υπομονή καθώς και δυνατότητα επινόησης τεχνικών πρακτικών. Η εργασία γίνεται συνήθως σε συνθήκες γραφείου σε χώρο ευχάριστο με καλό φωτισμό και εξο­πλισμό ενώ ακόμα ο επαγγελματίας πρέπει να επισκέπτεται πολλές φορές το χώρο όπου εκτελείται το έργο που έχει αναλάβει ώστε να έχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και να επιβλέπει το έργο.

Ο απόφοιτος του Τομέα Δομικών Έργων μπορεί ενδεικτικά να εργαστεί στα παρακάτω επαγγέλματα: 
Τεχνίτης – εργοδηγός σε έργα πολιτικού μηχανικού

Ελεγκτής ποιοτικού ελέγχου κατασκευών.

Εκτιμητής κόστους.

Σχεδιαστής

Τεχνίτης τοπογραφίας και χαρτογράφησης περιοχών.

Εργαζόμενος γενικών καθηκόντων στις κατασκευές.

Εργαζόμενος στο εθνικό κτηματολόγιο.

Ο απόφοιτος μπορεί να:

  • Σχεδιάζει αρχιτεκτονικά σχέδια καθώς και αναπτύγματα οπλισμών φερόντων στοιχείων ενός κτιρίου.
  • Χρησιμοποιεί τα όργανα της τοπογραφίας για εμβαδομέτρηση και αποτύπωση ενός οικοπέδου – περιοχής .
  • Εξοικειωθεί με την κατασκευή ξυλότυπων και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στα φέροντα στοιχεία της κατασκευής .
  • Εκτελεί προσμετρήσεις και επιμετρήσεις υλικών και εργασιών για τον προϋπολογισμό του έργου.
  • Γνωρίζει τα δικαιολογητικά και την σύνταξη τους για την έκδοση μιας οικοδομικής άδειας .
  • Υπολογίζει απλές ασκήσεις αντοχής φερόντων στοιχείων της κατασκευής.
  • Σχεδιάζει μέσω Η/Υ αρχιτεκτονικά σχέδια.
  • Αποτυπώνει και εμβαδομετρά γήπεδα.
  • Πραγματοποιεί την μελέτη και εγκατάσταση παροχής ύδρευσης και αποχέτευσης .

Ο πτυχιούχος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί

· Σε γραφεία εκπόνησης μελετών, όπως οικοδομικών έργων, οδοποιίας, αρχιτεκτονικών και τοπογραφικών μελετών ως σχεδιαστές.

· Σε τεχνικές εταιρίες κατασκευής έργων (εργολαβικά γραφεία δημοσίων και ιδιωτικών έργων) ως σχεδιαστής ή εργοδηγός.

· Σε αντιπροσωπείες οικοδομικών υλικών.

· Σε εργοστάσια παρασκευής σκυροδέματος ή οικοδομικών υλικών.

· Στις τεχνικές εταιρίες του Δημοσίου (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, Δήμων, Νομαρχιών, ΔΕΗ, ΟΤΕ, στη Πολεοδομία κτλ)

· Σαν ελεύθερος επαγγελματίας με δικό του τεχνικό γραφείο αναλαμβάνοντας την εκτέλεση δημοσίων τεχνικών έργων μικρού προϋπολογισμού μετά τη λήψη εργοληπτικού πτυχίου.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των ειδικοτήτων του τομέα περιγράφονται αναλυτικότερα για τους σχεδιαστές με ηλεκτρονικό υπολογιστή από το Π.Δ.301/2003 και το ΦΕΚ 257/ Α 75-11-2003 ενώ και των κτιριακών έργων βρίσκονται προς αναθεώρηση στο αρμόδιο υπουργείο.

Τέλος για την καλύτερη κατανόηση  της εκπαιδευτικής διαδικασίας, των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτά ο μαθητής στο τομέα Δομικών Έργων, παραθέτουμε  κάποια ενδεικτικά  έργα ? εργασίες  μαθητών &  Εκπαιδευτικών: