ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚ. & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Στο εργαστήριο Ψυκτικών εγκαταστάσεων και Κλιματισμού διδάσκονται το Εργαστηριακό αλλά και το Θεωρητικό μέρος των μαθημάτων της ειδικότητας Ψυκτικών εγκαταστάσεων και Κλιματισμού.
Το εργαστήριο μεταξύ άλλων διαθέτει:

  • Δύο (2) οικιακά ψυγεία πλήρως λειτουργικά
  • Ένα (1) οικιακό ψυγείο σε τομή, λειτουργικό
  • Δύο (2) κλιματιστικά μηχανήματα
  • Οκτώ (8) προσομοιωτές ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων
  • Πέντε (5) Η/Υ συνδεδεμένη σε τοπικό δίκτυο με πρόσβαση στο διαδίκτυο.
  • Έναν (1) βιντεοπροβολέα με οθόνη προβολής
  • Διάφορα εργαλεία/μηχανήματα ψυκτικού

Φωτογραφίες του εργαστηρίου: