ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Στο εργαστήριο Ψυκτικών εγκαταστάσεων και Κλιματισμού διδάσκονται το Εργαστηριακό αλλά και το Θεωρητικό μέρος των μαθημάτων της ειδικότητας Ψυκτικών εγκαταστάσεων και Κλιματισμού.
Το εργαστήριο μεταξύ άλλων διαθέτει:

  • Δύο (2) οικιακά ψυγεία πλήρως λειτουργικά
  • Ένα (1) οικιακό ψυγείο σε τομή, λειτουργικό
  • Τέσσερα (4) κλιματιστικά μηχανήματα
  • Οκτώ (8) προσομοιωτές ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων
  • Πέντε (5) Η/Υ συνδεδεμένη σε τοπικό δίκτυο με πρόσβαση στο διαδίκτυο.
  • Έναν (1) βιντεοπροβολέα με οθόνη προβολής
  • Ψυκτική μονάδα τοίχου
  • Εργαλεία/συσκευές επεξεργασίας χαλκοσωλήνων
  • Διάφορα εργαλεία ψυκτικού

Εργαστήριο Ψυκτικών εγκαταστάσεων και Κλιματισμού