Εκπαιδευτική επίσκεψη στο συνεργείο αυτοκινήτων Κοκολάκη το 2006 με τα παιδιά του τμήματος Οχημάτων