Εργαστήριο Τεχνολογίας Κινητήρων οχημάτων και Τεχνολογίας Συστημάτων οχημάτων.