Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Περιγραφή Επαγγέλματος

Αναλαμβάνει τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, συνδέει τον ηλεκτρικό πίνακα, τα φωτιστικά σώματα, τους ρευματοδότες και όλες τις ηλεκτρολογικές εργασίες μιας οικοδομής. Αναλαμβάνει συντήρηση και τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρων μιας βιομηχανικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τα σχέδια. Τοποθετεί πίνακες διανομής ρεύματος, γείωση, μετρητές, διακόπτες, πρίζες κλπ. Εγκαθιστά και συντηρεί ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παροχής ηλιακής ενέργειας καθώς και γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύματος για έκτακτες παροχές. Σχεδιάζει, εγκαθιστά και συντηρεί εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού και εγκαταστάσεις πομπών και δεκτών ραδιοκυμάτων μέσω δορυφόρων. Επίσης, συναρμολογεί, τοποθετεί και επισκευάζει φωτιστικά σώματα και διάφορες ηλεκτρικές επαγγελματικές και οικιακές συσκευές.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας  Τεχνικός  Ηλεκτρολογικών  Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων μπορεί να:

 • Σχεδιάζει και να κατασκευάζει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων και βιομηχανικών χώρων με κυκλώματα: φωτισμού, συσκευών, γειώσεων, τηλεφώνου, θυροτηλεφώνου, TV, πυρανίχνευσης, συναγερμού, δικτύων H/Y, αλεξικέραυνων, θέρμανσης, ανελκυστήρων, πινάκων κίνησης και φωτισμού, αυτοματισμών κίνησης (συμβατικών ή με PLC).
 • Μετράει και να ελέγχει την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης και συσκευών.
 • Συντηρεί, εντοπίζει και επισκευάζει βλάβες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  και μηχανών.
 • Βελτιώνει και εκσυγχρονίζει την εγκατάσταση με σύγχρονη τεχνολογία.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες
Απαιτείται να παρακολουθεί τις εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες, να είναι μεθοδικός, οργανωτικός, συνεπής και συνεργάσιμος.
Σπουδές

Ο απόφοιτος του τομέα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ παίρνει δύο (2) τίτλους σπουδών:

 1. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ισότιμο με αυτό του Γενικού Λυκείου
 2. ΠΤΥΧΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

Με την απόκτηση του πτυχίου από το ΕΠΑΛ και μετά από πανελλαδικές εξετάσεις οι απόφοιτοι του τομέα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ μπορούν να σπουδάσουν σε μια από τις παρακάτω σχολές:

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TE
 • ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ TE
 • ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ
 • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Και επίσης στις στρατιωτικές σχολές:

 • ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ.)
 • ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) ΟΠΛΑ – ΣΩΜΑΤΑ
 • ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)
 • ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)
 • Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
 • Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Στις πανελλαδικές εξετάσεις ο απόφοιτος τομέα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ εξετάζετε σε 4 μαθήματα.

Μαθηματικά (με συντελεστή 1,5)

Έκθεση (με συντελεστή 1,5)

Και σε 2 μαθήματα ειδικότητας Ηλεκτροτεχνία και Ηλεκτρικές Μηχανές (με συντελεστή 3,5)