Τεχνικός Ηλεκτρολογικών συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων