ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στο εργαστήριο μας πραγματοποιούνται διάφορες μηχανολογικές κατασκευές στα πλαίσια του μαθήματος Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών.