Βίντεο από τα εγκαίνεια της Τεχνικής σχολής ! (Αρχείο ΕΡΤ)

Εγκαίνεια Τεχνικής Σχολής Νεάπολης from epal neapol on Vimeo.

.

  • Από το έτος 1963 έως το έτος 1974 το σχολείο λειτουργούσε ως ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ.
  • Από το έτος 1974 έως το έτος 1977 το σχολείο λειτουργούσε ως ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
  • Τον Ιούλιο του έτους 1977 μετονομάστηκε σε ΤΕΧΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ενώ το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς ιδρύθηκε στο χώρο του σχολείου η ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Νέου Τύπου)
  • Από το έτος 1985 έως το έτος 1998 λειτουργούσαν στο χώρο του σχολείου το ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΤΕΛ) και η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΤΕΣ)
  • Το έτος 1998 μετονομάστηκε σε ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ (ΤΕΕ) και διατηρήθηκε έτσι μέχρι τη χρονιά 2006 όπου μετονομάστηκε σε ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.)
  • Το σχολείο λειτούργει έως και σήμερα ως ΕΠΑ.Λ
  • Το σχολικό έτος 2022/23 ξεκίνησε τη λειτουργία του το ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΛ Νεάπολης. Επίσης ξεκίνησε τη λειτουργία του το Εργαστηριακό Κέντρο Νεάπολης