Τομέας Μηχανολογίας

 

Α’ Τάξη:

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

 1. Νέα Ελληνική Γλώσσα (3 ώρες)
 2. Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (1 ώρες)
 3. Θρησκευτικά (1 ώρα)
 4. Ιστορία (1 ώρα)
 5. Μαθηματικά – Αλγεβρα (3 ώρες)
 6. Μαθηματικά – Γεωμετρία (1 ώρα)
 7. Ξένη Γλώσσα(Αγγλικά) (3 ώρες)
 8. Φυσική Αγωγή (2 ώρες)
 9. Πολιτική Παιδεία (2 ώρες)
 10. Φυσικές Επιστήμες (Φυσική) (2 ώρες)
 11. Φυσικές Επιστήμες (Χημεία) (2 ώρες)
 12. Ερευνητική Εργασία /project (2 ώρες)

Μαθήματα Ειδικοτήτων ανά Κύκλο Επιλογής

Α) Κύκλος Επιλογής Τεχνολογικών Εφαρμογών

 1. Αρχές Μηχανολογίας (4 ώρες)
 2. Αρχές Ηλεκτρονικής & Ηλεκτρολογίας (3 ώρες)
 3. Τεχνικό Σχέδιο (2 ώρες)
 4. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός ? Περιβάλλον Εργασίας ? Ασφάλεια & Υγιεινή (2 ώρες)
 5. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (2 ώρες)

 

Β’ Τάξη

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

 1. Νέα Ελληνική Γλώσσα (2 ώρες)
 2. Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (1 ώρα)
 3. Θρησκευτικά (1 ώρα)
 4. Ιστορία (1 ώρα)
 5. Μαθηματικά – Αλγεβρα (2 ώρες)
 6. Μαθηματικά – Γεωμετρία (1 ώρα)
 7. Φυσικές Επιστήμες (Φυσική) (2 ώρες)
 8. Φυσικές Επιστήμες (Χημεία) (1 ώρα)
 9. Ξένη Γλώσσα (1 ώρα)
 10. Φυσική Αγωγή (1 ώρα)

Μαθήματα Επιλογής (ένα από τα κάτωθι)

 1. Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικης Κατεύθυνσης (2 ώρες)
 2. Ειδική θεματική Δραστηριότητα (2 ώρες)

Μαθήματα Υποστήριξης

 1. Νεοελληνική Γλώσσα (1 ώρα)
 2. Μαθηματικά (1 ώρα)

Μαθήματα Τομέα

 1. Μηχανική – Αντοχή Υλικών
 2. Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών
 3. Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας
 4. Τεχνολογία Κατεργασιών
 5. Στοιχεία Ηλεκτρολογίας

Γ’ Τάξη

(Οι μαθητές επιλέγουν είτε Α ομάδα είτε Β ομάδα)

Μαθήματα Υποχρεωτικά α΄ομάδας  (για εισαγωγή σε ΤΕΙ μόνο)

 1. Νεοελληνική Γλώσσα Ι
 2. Μαθηματικά Ι
 3. Φυσική Ι

Μαθήματα Υποχρεωτικά β΄ομάδας (για εισαγωγή σε ΤΕΙ και ΑΕΙ)

 1. Νεοελληνική Γλώσσα ΙΙ
 2. Μαθηματικά ΙΙ
 3. Φυσική ΙΙ

Μαθήματα Επιλογής (οι μαθητές επιλέγουν ένα μάθημα από τα παρακάτω):

 1. Νεώτερη Ελληνική Ιστορία
 2. Αρχές οικονομικής Θεωρίας
 3. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
 4. Βιολογία Ι
 5. Βιολογία ΙΙ
 6. Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Μαθήματα Ειδικότητας: Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

 1. Στοιχεία Μηχανών
 2. Μηχανουργική Τεχνολογία
 3. Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού
 4. Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
 5. Ανελυστήρες – Ανυψωτικές Μηχανές

Μαθήματα Ειδικότητας: Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού

 1. Εγκαταστάσεις Ψύξης
 2. Εγκαταστάσεις Κλιματισμού
 3. Αυτοματισμοί Ψυκτικών Εγκαταστάσεων
 4. Συμπιεστές
 5. Σχέδιο Ειδικότητας