ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007/2008

Πραγματοποιηθέντες κατασκευές:

1. Κατασκευή πινακίδας επίδειξης λειτουργίας αισθητήρων αυτοκινήτου (Υπεύθυνος κος Κοντολαιμάκης)

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006/2007

Πραγματοποιηθέντες κατασκευές:

1. Κατασκευή λεβητοστασίου με δίκτυο θέρμανσης μονσωληνίου συστήματος (Υπεύθυνος κος Ν. Κοντολαιμάκης)

2. Κατασκευή πιεστικού συγκροτήματος παροχής πόσιμου νερού (Υπεύθυνος κος Ν. Κοντολαιμάκης)


ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005/2006

Πραγματοποιηθέντες κατασκευές:

1. Προσομοίωση λειτουργίας κιβωτίου ταχυτήτων (Υπεύθυνος κος Ν. Κοντολαιμάκης)

 


ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002/2003

Πραγματοποιηθέντες κατασκευές:

1. Κατασκευή αυτοκινήτου καρτ (Υπεύθυνος κος Ν. Κοντολαιμάκης)

2. Σύστημα άντλησης νερού (Υπεύθυνος κος Κουτάντος)

3. Τομή οπλισμού κόμβου ακραία υποστηλώματος (Υπεύθυνος κος Πατσιάς)

4. Ηλεκτρικά υποβοηθούμενο ποδήλατο (Υπεύθυνος κος Παγωμένος)