Πατήστε στην εικόνα για να δείτε το διάγραμμα σε κανονικό μέγεθος:

Οι Τομείς και οι Ειδικότητες που λειτουργούν στο σχολείο μας είναι οι παρακάτω:
Β΄Τάξη (Τομείς):
1. Τομέας Μηχανολογίας
2. Τομέας Ηλεκτρολογίας
3. Τομέας Δομικών έργων
Γ’ Τάξη (Ειδικότητες):
1-1: Τεχνικού Οχημάτων
1-2: Ψυκτικών Εγκαταστάσεων, αερισμού και Κλιματισμού
2-1: Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
2-2: Ηλεκτρονικών
3: Σχεδιαστών Δομικών Έργων