Πατήστε στην εικόνα για να δείτε το διάγραμμα σε κανονικό μέγεθος:

Οι Τομείς και οι Ειδικότητες που λειτουργούν στο σχολείο μας είναι οι παρακάτω:

Β΄Τάξη (Τομείς):

1. Τομέας Μηχανολογίας

2. Τομέας Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρονικής

3. Τομέας Δομικών έργων

4. Τομέας Ναυτιλιακών επαγγελμάτων

Γ’ Τάξη (Ειδικότητες):

1-1: Τεχνικού Οχημάτων

1-2: Ψυκτικών Εγκαταστάσεων, αερισμού και Κλιματισμού

2-1: Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

2-2: Ηλεκτρονικών

3: Σχεδιαστών Δομικών Έργων

4-1: Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

4-2: Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού