Τεχνικός ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων, εγκαταστάσεων δικτύων και τηλεπικοινωνιών