Το 2006 το σχολείο μας είχε την τιμή να λάβει μια μεγάλη χορηγία από το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Το ύψος της χορηγίας ήταν 20.000 ευρώ και τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά εργαστηριακού εξοπλισμού:

  Τομέας Μηχανολογικός Δαπάνη
1 Ανυψωτικό αυτοκινήτων δικόλονο 3 tn 3.500,00 
2 Συσκευή αυτοδιάγνωσης με παρελκόμενα 7.400,00 
3 Λέβητας χαλύβδινος 700,00 
4 Καυστήρας πετρελαίου 400,00 
5 Αεροσυμπιεστής (200 λτ) 500,00 
6 Φορτιστής μπαταριών 12 Volt 200,00 
7 Εξολκείς μπουλονιών (μία σειρά) 70,00 
8 Περιστροφική αντλία πετρελαίου Bosch VE σε τομή 580,00 
9 Αεροσυμπιεστής αυτοκινήτου με intercooler σε τομή 600,00 
     
     
  Τομέας Ηλεκτρολόγων  
1 Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής PLC 600,00 
2 Ηλεκτροπνευματικά panel 600,00 
3 Αεροσυμπιεστής 250,00 
4 Σύστημα ΕΙΒ 2.000,00 
5 Πινακίδες Test Board 150,00 
6 Όργανο μέτρησης γείωσης 500,00 
     
     
  Τομέας Κτιριακών έργων  
1 Ηλεκτρομαγνητική μηχανή κοσκίνησης 2.300,00 
     
     
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 20.350,00 

Link στο website του Ιδρύματος Μποδοσάκη.