1. ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
2. ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ