Κατά το σχολικό έτος 2020/21 και στα πλαίσια του προγράμματος “Μια νέα αρχή για τα ΕΠΑΛ” το σχολείο μας χρηματοδοτήθηκε για την πραγματοποίηση πέντε (5) υποδράσεων που αναφέρονται παρακάτω:

Συνοπτικό βίντεο παρουσίασης και των 5 υποδράσεων:


Α. “Δημιουργόντας τρισδιάστατα μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά εξαρτήματα” με υπεύθυνο εκπαιδευτικό τον Νεκτάριο Κοντολαιμάκη.

Στο παρακάτω λινκ μπορείτε να δείτε όλη την πορεία υλοποίησης της υποδράσης. Περιλαμβάνει πλήρες φωτογραφικό υλικό και βίντεο.

https://3depalneapolis.wordpress.com

Φωτογραφίες από την υλοποίηση της υποδράσης:

mnae-2020-21-3dprint


Β. “Εποπτικό μέσο κινητήρα εσωτερικής καύσης για εργαστηριακές ασκήσεις” με υπεύθυνο εκπαιδευτικό τον Γιώργο Κουδουμά.

Φωτογραφίες από την υλοποίηση της υποδράσης:

mnae-2020-21-kinitiras

Βίντεο από την υλοποίηση:

Βίντεο εργαστηριακής άσκησης:


Γ. “Το αίθριο μας” με υπεύθυνη εκπαιδευτικό την Δήμητρα Κουφοπούλου.

Φωτογραφίς από την υλοποίηση της υποδράσης:

mnae-2020-21-aithrio


Δ. “Υιοθέτηση και εξωραϊσμός σχολικής γωνίας” με υπεύθυνες εκπαιδευτικούς τις Μαρία Καραδήμου και Μαντώ Βουρεξάκη.

Φωτογραφίς από την υλοποίηση της υποδράσης:

mnae-2020-21-gonia

Βίντεο από την υλοποίηση της υποδράσης μας:


Ε. “Αυτοματισμός Super Market εν καιρώ COVID-19” με υπεύθυνο εκπαιδευτικό τον Νίκο Κυρλάκη.

Φωτογραφίς από την υλοποίηση της υποδράσης:

mnae-2020-21-automatismos

Δύο βίντεο παρουσίασης της κατασκευής μας: