Στο σχολείο μας λειτουργούν τα παρακάτω εργαστήρια:
1) Εργαστήριο οχημάτων
2) Εργαστήριο εργαλειομηχανών
3) Εργαστήριο ψυκτικών εγκαταστάσεων και κλιματισμού
4) Εργαστήριο ύδρευσης-αποχέτευσης
5) Εργαστήριο θέρμανσης
6) Εργαστήριο τεχνολογίας κατεργασιών
7) Εργαστήριο Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
8) Εργαστήριο σχεδιαστών δομικών έργων
9) Εργαστήριο Η/Υ
10) Σχεδιαστήριο Μηχανολόγων/Ηλεκτρολόγων
11) Σχεδιαστήριο Δομικών έργων
12) Εργαστήριο Ηλεκτρονικών
13 Εργαστήριο Αυτοματισμών


Τα Εργαστήρια είναι χωρισμένα στους παρακάτω δύο τομείς:
α) Τομέας Α
β) Τομέας Β