Στο σχολείο μας λειτουργεί από τη σχολική χρονιά 2021-2022 τμήμα Μαθητείας για την ειδικότητα των Οχημάτων.

Πιο συγκεκριμένα 10 μαθητές του σχολείου μας παρακολουθούν το 4ο έτος της Μαθητείας και εργάζονται για 4 ημέρες την εβδομάδα σε επιχειρήσεις της περιοχής μας. Την 5η ημέρα (Παρασκευή) παρακολουθούν εργαστηριακά μαθήματα της ειδικότητας τους στο σχολείο.