Σχολικό έτος 2017/2018

Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων

Πρόγραμμα E-twinning, με την ονομασία ‘Eat, Pray, Love ‘
Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:
α. Δήμητρα Κουφοπούλου
Εργασία
 


 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:
α. Ιωάννα Τζαγκαράκη
β. Αικατερίνη Αποστολάκη
Εργασία
 


 
Σχολικό έτος 2014/2015
Εργασία 1:
Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:
α. Δήμητρα Κουφοπούλου
Παρουσίαση εργασίας (download link)
β. Κατερίνα Καπετανάκη
Εργασία
 
 


 
Σχολικό έτος 2013/2014
Εργασία 1:
Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:
α. Δήμητρα Κουφοπούλου
β. Μαρία Καρακού
Παρουσίαση εργασίας (download link)
 
 


Σχολικό έτος 2012/2013
Εργασία 1:
Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:
1. Σταυρακάκη Ευαγγελία
2. Καρακού Μαρία
Παρουσίαση εργασίας (download link)
Εργασία 2:
Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:
1. Βασιλάκης Γιώργος
2. Καρακού Μαρία
Παρουσίαση εργασίας (download link)