οι υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καλούνται να υποβάλουν τη σχετική Αίτηση – Δήλωση (Α-Δ) για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2024 από την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 μέχρι και την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023.

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΛ (9Ξ1Η46ΝΚΠΔ-0Λ5)
Α-YΔ ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΠΑΛ 2024
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 Ημερ ΕΠΑΛ Π.ΕΠΑΛ 2024
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2 Εσπερ ΕΠΑΛ 2024
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Α-Δ ΗΜΕΡ ΕΠΑΛ Π.ΕΠΑΛ 2024
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 Α-Δ ΕΣΠ ΕΠΑΛ 2024

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2024

Αφήστε σχόλιο