Ενημέρωση των Αρρένων μαθητών μας οι οποίοι είναι γεννηθέντες το 2005 σχετικά με την υποχρέωσή τους για κατάθεση δελτίου απογραφής (ΔΑ) στις αρμόδιες στρατολογικές υπηρεσίες, κατά το χρονικό διάστημα από 2 Ιανουαρίου 2023 έως 31 Μαρτίου 2023.
Η συμπλήρωση και κατάθεση του Δελτίου Απογραφής  είναι  δυνατόν  να  πραγματοποιείται  με  οποιονδήποτε  από  τους  παρακάτω τρόπους:
α)  Ηλεκτρονικά,  μέσω  της  Ενιαίας  Ψηφιακής  Πύλης  της  Δημόσιας  Διοίκησης (www.gov.gr) με χρήση κωδικών taxisnet, επιλέγοντας από την κατηγορία «Στράτευση», τη διαδρομή «Απογραφή» -> «Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατεύσιμων».
β)  Σε  οποιαδήποτε  Στρατολογική  Υπηρεσία  (ΣΥ)  ή  Κέντρο  Εξυπηρέτησης  Πολιτών  (ΚΕΠ) για τους διαμένοντες στην Ελλάδα.
γ) Σε οποιαδήποτε Ελληνική Προξενική Αρχή για τους διαμένοντες στο εξωτερικό.
Ενημερωθείτε αναλυτικά από τα σχετικά επίσημα έγγραφα:

Αφήστε σχόλιο