Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία άσκηση σεισμού, με στόχο την ετοιμότητα εκπαιδευτικών και μαθητών σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Έγινε αναπαράσταση των πρακτικών που πρέπει να εφαρμοστούν εντός της αίθουσας διδασκαλίας και κατόπιν καθηγητές και μαθητές συγκεντρώθηκαν σε προκαθορισμένο σημείο στο προαύλιο του σχολείου μας.

Αφήστε σχόλιο