Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικές οδηγίες και πρόγραμμα για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2022-23.

ΟΔΗΓΙΕΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Αφήστε σχόλιο