Σπουδαία έργα τέχνης “έρχονται” στο σχολείο μας δια χειρός των μαθητών του τμήματος της Γ’ τάξης της ειδικότητας Δομικών έργων.

Θα απολαμβάνουμε και θα στοχαζόμαστε κριτικά επάνω σε αυτά τα έργα. Το πρόγραμμα “τρέχει” και μέσο της υποδράσης “Έργα υψηλής αισθητικής αξίας στο χώρο του ΕΠΑΛ Νεάπολης” στο πρόγραμμα “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ“.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα το διευθυντή του σχολείου μας για την υποστήριξη του έργου.

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί 

Μαρία Καρακού, Δήμητρα Κουφοπούλου

Αφήστε σχόλιο