Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης συνεχίζοντας τις προσπάθειές του να υποστηρίξει επιστημονικά και παιδαγωγικά τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων στην εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία, διοργανώνει επαναλαμβανόμενους κύκλους επιμόρφωσης με τη μορφή διαδικτυακών απογευματινών προαιρετικών σεμιναρίων.
Ενημερωθείτε αναλυτικά στο παρακάτω link:
http://1epal-neapol.las.sch.gr/wp-content/uploads/2020/11/ΠΕ.Κ.Ε.Σ.-Κρήτης_Υλοποίηση-κύκλων-επιμόρφωσης-στην-ΕξΑΕ-1.pdf