Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για χορήγηση βραβείων σε φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 εις βάρος των εσόδων έτους 2019 του Κληροδοτήματος “Ιωάννη Μιχαήλ Βαρκαράκη”.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής του Κληροδοτήματος Ιωάννη Μιχαήλ Βαρκαράκη

προσκαλεί

τους ενδιαφερόμενους να λάβουν βραβεία για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 εις βάρος των εσόδων έτους 2019 του Κληροδοτήματος “Ιωάννη Μιχαήλ Βαρκαράκη” να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά.
Τα βραβεία χορηγούνται το πρώτον σε νέους αμφότερων φύλων που κατάγονται από το χωριό Χουμεριάκο Κοινότητας Χουμεριάκου Δήμου Αγίου Νικολάου, είναι εγγεγραμμένοι από την γέννησή τους στα Δημοτολόγια του Δήμου Αγίου Νικολάου στον οποίο υπάγεται η Κοινότητα Χουμεριάκου, οι γονείς τους κατοικούν μόνιμα στο Χουμεριάκο Κοινότητας Χουμεριάκου και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 εισήχθησαν για πρώτη φορά σε δημόσιες ανώτατες ή ανώτερες ή τεχνολογικές σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οπουδήποτε εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση της αίτησης διαβαστε ΕΔΩ.