Σε ποιες Σχολές μπορούν να εισαχθούν οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ

Καθορίστηκαν από το υπουργείο Παιδείας οι Σχολές, τα τμήματα και οι Εισαγωγικές κατευθύνσεις  των Σχολω?ν, των Τμημα?των και των Εισαγωγικω?ν Κατευθυ?νσεων Τμημα?των των οποι?ων τα γνωστικα? αντικει?μενα ει?ναι αντι?στοιχα η? συναφη? με τα γνωστικα? αντικει?μενα των τομε?ων η? ειδικοτη?των των ΕΠΑΛ για προ?σβαση των αποφοι?των Επαγγελματικου? Λυκει?ου (ΕΠΑ.Λ.) συ?μφωνα με τις διατα?ξεις του Ν. 4186/2013…

Περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΑΞΗ 3 ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ     Στη Νεάπολη και στο γραφείο του Διευθυντή του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου, σήμερα Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 12:30 μ.μ συγκεντρώθηκε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων για την εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κέντρο Κρητικής Γαστρονομίας  στην Αργυρούπολη Ρεθύμνου. Στην επιτροπή συμμετείχαν : Κουτάντος Ιωάννης, Διευθυντής του 1ου…

Περισσότερα

Αιτήσεις συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2016 των ΕΠΑΛ

Όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2016 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές. Η προθεσμία ορίζεται από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου ως και την Δευτέρα 29  Φεβρουαρίου για όλους τους υποψηφίους που…

Περισσότερα

Μείωση εξεταστέας ύλης στα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Μειώνεται η εξεταστέα ύλη σε κάποια Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Διαβάστε σχετικά στο παρακάτω λινκ: Μείωση εξεταστέας ύλης στα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Περισσότερα