Σχολικό έτος 2017/2018

Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων

Πρόγραμμα E-twinning, με την ονομασία ‘Eat, Pray, Love ‘

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:

α. Δήμητρα Κουφοπούλου

Εργασία

 


 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:

α. Ιωάννα Τζαγκαράκη

β. Αικατερίνη Αποστολάκη

Εργασία

 


 

Σχολικό έτος 2014/2015

Εργασία 1:

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:

α. Δήμητρα Κουφοπούλου

Παρουσίαση εργασίας (download link)

β. Κατερίνα Καπετανάκη

Εργασία

 

 


 

Σχολικό έτος 2013/2014

Εργασία 1:

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:

α. Δήμητρα Κουφοπούλου

β. Μαρία Καρακού

Παρουσίαση εργασίας (download link)

 

 


Σχολικό έτος 2012/2013

Εργασία 1:

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:

1. Σταυρακάκη Ευαγγελία

2. Καρακού Μαρία

Παρουσίαση εργασίας (download link)

Εργασία 2:

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:

1. Βασιλάκης Γιώργος

2. Καρακού Μαρία

Παρουσίαση εργασίας (download link)