Επαγγελματικό Λύκειο Νεάπολης Λασιθίου
Πρόσφατα σχόλια

  Monthly Archives: May 2017

  Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα των ενδοσχολικών εξετάσεων περιόδου Μαϊου-Ιουνίου 2017 κατεβάζοντας το παρακάτω αρχείο:

  Πρόγραμμα ενδοσχολικών εξετάσεων Μαϊου-Ιουνίου 2017

  Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ο 1ος Παγκρήτιος «Διαγωνισμός Κατασκευών Φυσικής» που είχε προκηρύξει ο Σύλλογος Φυσικών Κρήτης για το σχολικό έτος 2016-2017. Οι μαθητές Γυμνασίων, Λυκείων και ΕΠΑΛ που διαγωνίσθηκαν, εντυπωσίασαν με τις κατασκευές τους και την κατανόηση των νόμων της Φυσικής που αξιοποίησαν, όσους παραβρέθηκαν στις 6 Μαΐου στο 6ο και 44ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου όπου και έγινε η επίδειξη των κατασκευών τους και η αξιολόγηση από την επιστημονική επιτροπή.

  Σκοπός του διαγωνισμού ήταν αφ? ενός η ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για την πειραματική μελέτη του περιεχομένου της Φυσικής, αφ? ετέρου η ανάπτυξη άμιλλας μεταξύ των μαθητών.

  Οι κατασκευές, κατέδειξαν το ενδιαφέρον των μαθητών, για ενασχόλησή τους με το πείραμα και το πόσο απαραίτητη είναι η ενίσχυση της πειραματικής διδασκαλίας της Φυσικής στα σχολεία. Όλες οι συμμετοχές ήταν αξιόλογες και όλες αξίζουν τα συγχαρητήρια μας.

  Η επιστημονική επιτροπή κρίσης με παρόντα τα μέλη κ. Γαργανουράκη Βασίλη, υπεύθυνο 2ου ΕΚΦΕ Ηρακλείου, κ. Μπαχαρίδη Χαράλαμπο, υπεύθυνο εργαστηρίων Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Κρήτης, Δρ. Μιχάλη Καραδημητρίου, μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Φυσικών Κρήτης, αφού παρακολούθησε την επίδειξη ? παρουσίαση κάθε ατομικής και ομαδικής κατασκευής συνεδρίασε και αποφάσισε να βραβεύσει ξεχωριστά τις κατασκευές Γυμνασίου, κατασκευές Λυκείου και κατασκευές ΕΠΑΛ. Η κατάταξη είχε ως κριτήρια (α) την πρωτοτυπία των κατασκευών, (β) τη δυσκολία κατασκευής, (γ) την αξιοποίηση εννοιών της Φυσικής, (δ) την πληρότητα της γραπτής και προφορικής παρουσίασης προς την επιτροπή.

  Για τα ΕΠΑΛ συμμετείχε και βραβεύτηκε το σχολείο μας με το παρακάτω έργο:

  1. «Ανεμογεννήτρια» των μαθητών Βοιτίλα Κριστιάν και Παπαδάκη Σταματογιώργη, του ΕΠΑΛ Νεάπολης, με επιβλέποντες καθηγητές τον κ. Θανάση Αναστασίου και κ. Μιχάλη Βιτωράκη.

  Ο Σύλλογος διδασκόντων και ο διευθυντής του ΕΠΑΛ Νεάπολης Ιωάννης Κουτάντος συγχαίρουν τους μαθητές του σχολείου μας Βοϊτίλα Κριστιάν και Παπαδάκη Σταματογιώργη που με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών Θανάση Αναστασίου και Μιχάλη Βιτωράκη συμμετείχαν και βραβεύτηκαν για το έργο τους στον 1ο Παγκρήτιο Διαγωνισμό Κατασκευών Φυσικής.

  Εκδόθηκε σήμερα από το ΓΕΕΘΑ η  Προκη?ρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές  Ευελπι?δων (ΣΣΕ), Ναυτικω?ν ?οκι?μων (ΣΝ?), Ικα?ρων (ΣΙ), Αξιωματικω?ν Σωμα?των (ΣΣΑΣ), Αξιωματικω?ν Νοσηλευτικη?ς (ΣΑΝ) και των Ανωτε?ρων Στρατιωτικω?ν Σχολω?ν Υπαξιωματικω?ν (ΑΣΣΥ), Στρατου? Ξηρα?ς (ΣΜΥ), Πολεμικου? Ναυτικου? (ΣΜΥΝ) και της Πολεμικη?ς Αεροπορι?ας (ΣΜΥΑ), Ακαδημαι?κου? Ε?τους 2017 ? 18».

  Για να ανοίξετε την προκήρυξη πατήστε εδώ.

  XΡΟΝΟ?ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ

  1. Ε?λληνες Εσωτερικου?

  α. Υποβολη? Αι?τησης-?ικαιολογητικω?ν ε?ως Παρασκευη? 19 Μαϊ?ου 2017
  (Ημερομηνι?α σφραγι?δας ταχυδρομικη?ς υπηρεσι?ας).

  β. Ε?κδοση Κατα?στασης Υποψηφι?ων με Ελλιπη? ?ικαιολογητικα? ε?ως
  Τρι?τη 6 Ιουνι?ου 2017.

  γ. Υποβολη? Ελλιπω?ν ?ικαιολογητικω?ν ε?ως Παρασκευη? 9 Ιουνι?ου
  2017 (Ημερομηνι?α σφραγι?δας ταχυδρομικη?ς υπηρεσι?ας).

  δ. Ε?κδοση τελικη?ς κατα?στασης δεκτω?ν υποψηφι?ων για συμμετοχη? στις ΠΚΕ καθω?ς και προγρα?μματος διεξαγωγη?ς των ΠΚΕ (το?πος ? χρο?νος): Τετα?ρτη 21 Ιουνι?ου 2017.

  ε. ?ιεξαγωγη? ΠΚΕ: εντο?ς του χρονικου? διαστη?ματος απο? Πε?μπτη 22 Ιουνι?ου 2017 ε?ως και Πε?μπτη 20 Ιουλι?ου 2017, ανα?λογα με τον αριθμο? των υποψηφι?ων ανα? εξεταστικο? κε?ντρο.