ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 16.03.2021


ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1η ώρα:8:15 – 8:55
2η ώρα:09:10 – 09:50
3η ώρα:10:05 – 10:45
4η ώρα:11:00 – 11:40
5η ώρα:11:50 – 12:30
6η ώρα:12:40 – 13:15
7η ώρα:13:25 – 14:00