Το πρόγραμμα “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”, είναι ένα φιλόδοξο και πολυδιάστατο πρόγραμμα το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και πραγματοποιείται με υπεύθυνο το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών «Νόησις». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μία δέσμη παρεμβάσεων που αφορούν την ψυχοκοινωνική και γνωστική υποστήριξη των μαθητών, όπως, επίσης, και την ανακατασκευή των προκαταλήψεων των τοπικών κοινωνιών σχετικά με τα ΕΠΑΛ. Το σχολείο μας συμμετέχει για 6η συνεχή χρονιά στο πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα το σχολικό έτος 2022-23 το Πρότυπο ΕΠΑΛ Νεάπολης υλοποίησε 3 Υποδράσεις που εντάσσονται στο Σχέδιο Δράσης με ονομασία ΠΕΠΑΛ – Πολυχώρος Έκφρασης Πρωτοβουλίας Αναδημιουργίας & Λόγου.

Αυτές περιλάμβαναν τη δημιουργία φύλλου εφημερίδας με θεματολογία σχετική με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, τη διοργάνωση θεατρικής παράστασης με έργα της ελληνικής πεζογραφίας και την κατασκευή ενός απαγωγέα καυσαερίων, δράση η οποία και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Νεάπολης.

Το πρόγραμμα «Μια Νέα αρχή στα ΕΠΑΛ» συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας του έργου των ΕΠΑΛ αναγνωρίζοντας τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η επαγγελματική εκπαίδευση στην οικονομική και κοινωνική συνοχή της χώρας.

Αφήστε σχόλιο