Οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να εισαχθούν στις Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., υποβάλουν ΠΛΗΡΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην προκήρυξη, από 01/02/2023 ημέρα Τετάρτη, έως και 14/02/2023 ημέρα Τρίτη.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή για ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων λειτουργεί στη διεύθυνση:

https://sxolesls.hcg.gr/

Αναλυτικά η προκήρυξη και η διαδικασία.

προκήρυξη Λιμενικού Σώματος

Αφήστε σχόλιο