Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στο
Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. από φορείς του Δημοσίου Τομέα και του Ιδιωτικού Τομέα

 

Με το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ., τo Υπουργείo Παιδείας και Θρησκευμάτων στηρίζει την αναβάθμιση των προσόντων των αποφοίτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης μέσω μιας μαθησιακής διαδρομής που αξιοποιεί τις υπάρχουσες επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και συμβάλλει στην ομαλή ένταξη των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Ειδικότερα, κατά το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας, φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα αναλαμβάνουν να παράσχουν στον μαθητευόμενο μάθηση στον χώρο εργασίας, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή, οδηγεί, μετά από εξετάσεις, σε πιστοποίηση των γνώσεων και ειδικοτήτων σε συγκεκριμένη ειδικότητα. Οι μαθητευόμενοι αποκτούν εργασιακή εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και επιπλέον εφόδια στην ειδικότητα που έχουν επιλέξει ενώ συνεργάζονται με επαγγελματίες του κλάδου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, σας καλούμε να στηρίξετε το θεσμό της Μαθητείας, επενδύοντας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση των νέων με την προσφορά θέσεων μαθητείας στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας για την περίοδο 2022-2023.

Η ηλεκτρονική καταχώριση γίνεται μέσω της σελίδας https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/ και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 27/05/2022 και ώρα 23:59 για τους φορείς του Δημοσίου Τομέα, και την Παρασκευή 15/07/2022 και ώρα 23:59 για τους φορείς του Ιδιωτικού Τομέα.

Συγχρόνως λειτουργεί helpdesk στο 2610 960361 μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προσφερόμενων θέσεων μαθητείας περιόδου 2022-2023.

Διευκρινίζεται ότι μόνο οι φορείς με πανελλαδική εμβέλεια θα πρέπει να επικοινωνούν με το τμήμα Σύνδεσης της Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. με την Αγορά Εργασίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. πριν προβούν στην ανωτέρω διαδικασία, έτσι ώστε να κατανεμηθούν και να καλυφθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι προσφερόμενες θέσεις. Η επικοινωνία μπορεί να γίνει μέσω τηλεφώνου στα τηλ. 2103442323 και 2103442926 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dpd-vetlabor@minedu.gov.gr

Αναλυτικές πληροφορίες παρουσιάζονται στην Πρόσκληση που απευθύνεται στους φορείς του Δημοσίου Τομέα, καθώς και στην ιστοσελίδα https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/ όπου υπάρχει αναρτημένος «Οδηγός για την υποβολή θέσεων Μαθητείας» με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι εκπρόσωποι των φορέων του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα κατά τη διαδικασία της προσφοράς θέσεων στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. περιόδου 2022-2023.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΕΣ

Αφήστε σχόλιο