Εξετάσεις γι αποφοίτους

Από 11 Μαϊου έως και 29 Μαϊου 2017 θα πραγματοποιηθούν στο σχολείο μας οι γραπτές ενδοσχολικές εξετάσεις για τους μαθητές της Γ’ τάξης. Όσοι απόφοιτοι (μαθητές προηγούμενων ετών) επιθυμούν να εξεταστούν σε μαθήματα που δεν έχουν ακόμα περάσει, παρακαλούνται να περάσουν από το σχολείο για να κάνουν Αίτηση δηλώνοντας σε ποια μαθήματα επιθυμούν να εξεταστούν…

Περισσότερα