ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στο εργαστήριο μας πραγματοποιούνται διάφορες μηχανολογικές κατασκευές στα πλαίσια του μαθήματος Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών.

Διαμόρφωση λάμας

dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav

Κατασκευή σφυριού πένας

bty
bty
bty
bty

Εργασία συνδέσεων λαμαρίνας

bty
bty
bty
bty
bty
bty
bty
bty
bty
bty

Λαμαρινένιο κουτί

bty
bty
bty
bty
bty
bty
bty
bty

Μεταλλικό κυλινδρικό δοχείο

bty
bty
bty
bty
bty
bty

Κοπή μεταλλικών αντικειμένων