Επαγγελματικό Λύκειο Νεάπολης Λασιθίου
Πρόσφατα σχόλια

  Μαθήματα ειδικότητας:

  Β? τάξη

  Μαθήματα

  Ώρες

  1. Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας

  3Θ+4Ε

  2. Μηχανική ? Αντοχή Υλικών

  2Θ+2Ε

  3. Βασική Ηλεκτρολογία

  4. Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών

  5. Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών

  2Θ+3Ε

  6. Αγγλικά Ειδικότητας

  Σύνολο:

  23 ώρες

  Πηγή: Y.A.Φ2/88070/Δ4 (ΦΕΚ 1053 τ.Β?/05.06.2015)

   

  Γ? τάξη

  Μαθήματα

  Ώρες

  1. Στοιχεία Μηχανών

  2. Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού

  3Θ + 5Ε

  3. Ανελκυστήρες ? Ανυψωτικές Μηχανές

  4. Μηχανουργική Τεχνολογία ? Εργαλειομηχανές

  2Θ + 6Ε

  5. Εναλλακτικά Συστήματα Θέρμανσης ? Εξοικονόμησης Ενέργειας.

  Σύνολο:

  23 ώρες

  Πηγή: Y.A.Φ2/88070/Δ4 (ΦΕΚ 1053 τ.Β?/05.06.2015)

   

   

  Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευώνμπορεί να:

  • Χρησιμοποιεί και να εφαρμόζει τα μέσα και τα μέτρα προστασίας και υγιεινής.
  • Εξασφαλίζει την τήρηση των προδιαγραφών και ασφαλείας των εργαλειομηχανών.
  • Εκτελεί, σύμφωνα με τα σχέδια, εργασίες κατεργασίας σε εργαλειομηχανές.
  • Επιλέγει τον απαραίτητο εξοπλισμό (όργανα, εργαλεία, συσκευές, υλικά).
  • Καταγράφει και αναφέρει τα αποτελέσματα των επεμβάσεών του.
  • Κοστολογεί τις εργασίες και τα υλικά.
  • Παρακολουθεί και συντονίζει ομάδα.
  • Είναι ικανός να ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, τον έλεγχο, τη ρύθμιση, τη συντήρηση και κατά περίπτωση την επισκευή μηχανών παραγωγής κεφαλαιουχικών ή καταναλωτικών αγαθών.
  • Είναι ικανός να απασχοληθεί σε βιομηχανίες ή βιοτεχνίες κεφαλαιουχικών η καταναλωτικών αγαθών, εμπορικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων ως τεχνίτες συντήρησης και σε υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού.

   

  Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  στις Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

   

   

  Επαγγελματικά Δικαιώματα

  Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης, Εγκαταστάτης μηχανολογικων εγκαταστάσεων

  Νομοθεσία:  Π.Δ. 115/2012 άρθρο 12 (ΦΕΚ 200 τ.Α?/17. 10.2012)
  Επαγγελματικές Άδειες

  1. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης  άσκησης δραστηριότητας Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων (πτυχίο).
  2. Άδεια Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων (διετής προϋπηρεσία μετά από βεβαίωση αναγγελίας + εξετάσεις).
  3. Άδεια Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων  (διετής προϋπηρεσία μετά την άδεια του Αρχιτεχνίτη + εξετάσεις).
  Νομοθεσία:Π.Δ. 115/2012 άρθρο 18 (ΦΕΚ 200 τ.Α?/17. 10.2012)
  Επαγγελματικές Άδειες

  1. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης δραστηριότητας Τεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή/και ηλεκτροσυγκολλητή  (πτυχίο).
  2. Άδεια Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή  Β? τάξης ή Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β? τάξης (6 μήνες  προϋπηρεσία  + εξετάσεις).
  3. Άδεια Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή  Α? τάξης ή Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Α? τάξης (18 μήνες  προϋπηρεσία μετά τη βεβαίωση αναγγελίας ή 12 μήνες μετά την Άδεια Αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή Β? τάξης  ή Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β? τάξης).