Στο σχολείο μας λειτουργούν τα παρακάτω εργαστήρια:

1) Εργαστήριο οχημάτων

2) Εργαστήριο εργαλειομηχανών

3) Εργαστήριο ψυκτικών εγκαταστάσεων και κλιματισμού

4) Εργαστήριο ύδρευσης-αποχέτευσης

5) Εργαστήριο θέρμανσης

6) Εργαστήριο τεχνολογίας κατεργασιών

7) Εργαστήριο Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

8) Εργαστήριο σχεδιαστών δομικών έργων

9) Εργαστήριο Η/Υ

10) Σχεδιαστήριο Μηχανολόγων/Ηλεκτρολόγων

11) Σχεδιαστήριο Δομικών έργων

12) Εργαστήριο Ηλεκτρονικών

13 Εργαστήριο Αυτοματισμών


Τα Εργαστήρια είναι χωρισμένα στους παρακάτω δύο τομείς:

α) Τομέας Α

β) Τομέας Β