Επαγγελματικό Λύκειο Νεάπολης Λασιθίου
Πρόσφατα σχόλια

  Στο σχολείο μας λειτουργούν τα παρακάτω εργαστήρια:

  1) Εργαστήριο οχημάτων

  2) Εργαστήριο εργαλειομηχανών

  3) Εργαστήριο ψυκτικών εγκαταστάσεων και κλιματισμού

  4) Εργαστήριο ύδρευσης-αποχέτευσης

  5) Εργαστήριο θέρμανσης

  6) Εργαστήριο τεχνολογίας κατεργασιών

  7) Εργαστήριο Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

  8) Εργαστήριο σχεδιαστών δομικών έργων

  9) Εργαστήριο Η/Υ

  10) Σχεδιαστήριο Μηχανολόγων/Ηλεκτρολόγων

  11) Σχεδιαστήριο Δομικών έργων


   

  Τα Εργαστήρια είναι χωρισμένα στους παρακάτω δύο τομείς:

  α) Τομέας Α

  β) Τομέας Β