Επαγγελματικό Λύκειο Νεάπολης Λασιθίου
Πρόσφατα σχόλια

   Πατήστε στην εικόνα για να δείτε το διάγραμμα σε κανονικό μέγεθος:

  Οι ειδικότητες που λειτουργούν στο σχολείο μας είναι οι παρακάτω:

  Β΄Τάξη:

  1. Τομέας Οχημάτων

  2. Τομέας Μηχανολογίας

  3. Τομέας Ηλεκτρολογίας

  4. Τομέας Δομικών έργων

  Γ’ Τάξη:

  1. Ειδικότητα Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου (από τομέα οχημάτων)

  2-1. Ειδικότητα Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού (από τομέα μηχανολογίας)

  2-2. Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών (από τομέα μηχανολογίας)

  3. Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων (από τομέα ηλεκτρολογίας)

  4. Σχεδιαστών Δομικών Έργων (από τομέα δομικών έργων)