Επαγγελματικό Λύκειο Νεάπολης Λασιθίου
Πρόσφατα σχόλια

  ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007/2008

  Πραγματοποιηθέντες κατασκευές:

  1. Κατασκευή πινακίδας επίδειξης λειτουργίας αισθητήρων αυτοκινήτου (Υπεύθυνος κος Κοντολαιμάκης)


  ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006/2007

  Πραγματοποιηθέντες κατασκευές:

  1. Κατασκευή λεβητοστασίου με δίκτυο θέρμανσης μονσωληνίου συστήματος (Υπεύθυνος κος Ν. Κοντολαιμάκης)

  2. Κατασκευή πιεστικού συγκροτήματος παροχής πόσιμου νερού (Υπεύθυνος κος Ν. Κοντολαιμάκης)


  ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005/2006

  Πραγματοποιηθέντες κατασκευές:

  1. Προσομοίωση λειτουργίας κιβωτίου ταχυτήτων (Υπεύθυνος κος Ν. Κοντολαιμάκης)

   


  ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002/2003

  Πραγματοποιηθέντες κατασκευές:

  1. Κατασκευή αυτοκινήτου καρτ (Υπεύθυνος κος Ν. Κοντολαιμάκης)

  2. Σύστημα άντλησης νερού (Υπεύθυνος κος Κουτάντος)

  3. Τομή οπλισμού κόμβου ακραία υποστηλώματος (Υπεύθυνος κος Πατσιάς)

  4. Ηλεκτρικά υποβοηθούμενο ποδήλατο (Υπεύθυνος κος Παγωμένος)