Επαγγελματικό Λύκειο Νεάπολης Λασιθίου
Πρόσφατα σχόλια

  Στη Νεάπολη και στο γραφείο του Διευθυντή του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου, σήμερα Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:30 μ.μ συγκεντρώθηκε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων για την εκδρομή στην Κύπρο.

  Στην επιτροπή συμμετείχαν :
  – Κουτάντος Ιωάννης, Διευθυντής του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Νεάπολης , Πρόεδρος της επιτροπής.
  – Καρακού Μαρία , Αρχηγός της εκδρομής
  – Ψυχογιουδάκη Σοφία , Εκπαιδευτικός
  – Δραμητινός Εμμανουήλ , Πρόεδρος του 5μελούς μαθητικού συμβουλίου.

  Στο Δ/ντη κατατέθηκαν πέντε ( 5 ) προσφορές ως εξής:

  1) LE GRAND TRAVEL
  2) KALDI TOURS
  3) TERRA SANTA TRAVEL
  4) VAI TRAVEL
  5) LANDMARKS TRAVEL

  Η επιτροπή αφού μελέτησε τους φακέλους των γραφείων, συζήτησε και αποφάσισε

  ΟΜΟΦΩΝΑ

  να αναθέσει την πραγματοποίηση της εκδρομής στο γραφείο VAI TRAVEL με τελική τιμή ανά μαθητή τα εκατό ενενήντα τρία ευρώ ( 193 €) .
  Για τη μετάβαση στη Κύπρο ως μεταφορικό μέσο θα χρησιμοποιηθεί αεροπλάνο.
  Επίσης λαμβάνοντας υπόψη το αρθ 13 παρ 2 της Υ.Α.33120/ΓΔ4/6-3-2017
  αποφασίζουμε να δεχτούμε ενστάσεις μέχρι και τη 11:00 π.μ της Δευτέρας 23-12-2019 στο γραφείο του Δ/ντη του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Νεάπολης.
  Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Σχολείου και στον πίνακα ανακοινώσεων του ΕΠΑΛ Νεάπολης.
  Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.

  Ο Πρόεδρος                                                                                               Τα μέλη
                                                                                                               Καρακού Μαρία
                                                                                                          Ψυχογιουδάκη Σοφία
  Κουτάντος Ιωάννης                                                                              Δραμητινός Εμμανουήλ