Επαγγελματικό Λύκειο Νεάπολης Λασιθίου
Πρόσφατα σχόλια

  Monthly Archives: February 2018

  ΠΡΑΞΗ 1
  ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  Στη Νεάπολη και στο γραφείο του Διευθυντή του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου, σήμερα Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11:50 π.μ συγκεντρώθηκε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων για την πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη.
  Στην επιτροπή συμμετείχαν :
  – Κουτάντος Ιωάννης, Διευθυντής του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Νεάπολης , Πρόεδρος της επιτροπής.
  – Διαλυνάς Εμμανουήλ , Αρχηγός της εκδρομής
  – Τσουμπός Αντώνιος , Εκπαιδευτικός συνοδός εκδρομής
  – Ταμπακάκη Μαρία , Πρόεδρος του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου.

  Στο Δ/ντη κατατέθηκαν τέσσερις ( 4 ) προσφορές ως εξής:
  1) CONNECTION TRAVEL
  2) DRIROS TRAVEL
  3) KALDI TOURS
  4) TRAVELINK

  Η επιτροπή αφού μελέτησε τους φακέλους των γραφείων, συζήτησε και αποφάσισε

  ΟΜΟΦΩΝΑ

  να αναθέσει την πραγματοποίηση της εκδρομής στο γραφείο TRAVELink με τελική τιμή ανά μαθητή τα τριακόσια είκοσι επτά ευρώ ( 327 €) και διαμονή στο ξενοδοχείο EL GRECO με πρωινό.
  Για τη μετάβαση στη Θεσσαλονίκη ως μεταφορικό μέσο θα χρησιμοποιηθεί αεροπλάνο.
  Επίσης λαμβάνοντας υπόψη το αρθ 13 παρ 2 της Υ.Α.33120/ΓΔ4/6-3-2017
  αποφασίζουμε να δεχτούμε ενστάσεις μέχρι και τη 13:00 μ.μ της Πέμπτης 22-2-2018 στο γραφείο του Δ/ντη του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Νεάπολης.
  Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Σχολείου και στον πίνακα ανακοινώσεων του ΕΠΑΛ Νεάπολης.
  Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.

   

  Ο Πρόεδρος                                                                                           Τα μέλη
  .                                                                                                   Διαλυνάς Εμμανουήλ
  .                                                                                                   Τσουμπός Αντώνιος
  Κουτάντος Ιωάννης                                                                         Ταμπακάκη Μαρία
  .                                                                                                  Γαβριλάκη Κορνηλία

  Πρόσκληση Γονέων και Κηδεμόνων.

  Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

  Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 7-2-2018 και ώρα 12:00  στο ΕΠΑ.Λ. Νεάπολης, προκειμένου:

  • Να ενημερωθείτε (12:30-14:00 μ.μ.) από το Σύλλογο Διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ. Νεάπολης σχετικά με τη φοίτηση, επιμέλεια και διαγωγή των μαθητών κηδεμονίας σας.

  Σημειώνουμε, ότι οι έλεγχοι προόδου θα παραδοθούν αποκλειστικά και μόνο στους κηδεμόνες των μαθητών.

   Ο  Διευθυντής