Επαγγελματικό Λύκειο Νεάπολης Λασιθίου
Πρόσφατα σχόλια

  Monthly Archives: January 2017

  ΠΡΑΞΗ 1

  ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

       Στη Νεάπολη και στο γραφείο του Διευθυντή του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου, σήμερα Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 12:30 μ.μ συγκεντρώθηκε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων για την πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη.

  Στην επιτροπή συμμετείχαν :

  • Κουτάντος Ιωάννης, Διευθυντής του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Νεάπολης , Πρόεδρος της επιτροπής.
  • Διαλυνάς Εμμανουήλ , Αρχηγός της εκδρομής
  • Ψυχογιουδάκη Σοφία , Εκπαιδευτικός συνοδός εκδρομής
  • Βάρδας Ιωάννης , Πρόεδρος του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου.

  Στο Δ/ντη κατατέθηκαν τρείς ( 3 ) προσφορές ως εξής:

  • CONNECTION TRAVEL
  • TRAVEL HALL
  • KALDI TOURS

  Η επιτροπή αφού μελέτησε τους φακέλους των γραφείων, συζήτησε και αποφάσισε  

  ΟΜΟΦΩΝΑ

  να αναθέσει την πραγματοποίηση της εκδρομής στο γραφείο TRAVEL HALL                       με τελική τιμή ανά μαθητή τα διακόσια ογδόντα δύο  ευρώ ( 282) και διαμονή στο ξενοδοχείο  KINISSI PALACE 4* με πρωινό.

  Για τη μετάβαση στη Θεσσαλονίκη ως μεταφορικό μέσο θα χρησιμοποιηθεί αεροπλάνο.

     Επίσης λαμβάνοντας υπόψη το αρθ 14 παρ 2 της Υ.Α.129287/Γ2/2-12-2011

  αποφασίζουμε να δεχτούμε ενστάσεις μέχρι και τη 13:00 μ.μ της Δευτέρας       16-1-2017 στο γραφείο του Δ/ντη του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Νεάπολης.

    Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Σχολείου και στον πίνακα ανακοινώσεων του ΕΠΑΛ Νεάπολης.

                Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.

   

   

  Ο Πρόεδρος                                                                  Τα μέλη

  .                                                                             Διαλυνάς Εμμανουήλ

  .                                                                             Ψυχογιουδάκη Σοφία       

  Κουτάντος Ιωάννης                                                   Βάρδας Ιωάννης

   

                                                                                  

                                                                                     

  Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους γονείς και μαθητές του σχολείου μας ότι τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017 το σχολείο μας ΕΠΑ.Λ. Νεάπολης καθώς επίσης και τα υπόλοιπα σχολεία της Νεάπολης θα παραμείνουν κλειστά λόγο της κακοκαιρίας.

  Ευχαριστούμε.