Επαγγελματικό Λύκειο Νεάπολης Λασιθίου
Πρόσφατα σχόλια

  Monthly Archives: November 2016

  ΠΡΑΞΗ 13

  ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

       Στη Νεάπολη και στο γραφείο του Διευθυντή του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου, σήμερα Δευτέρα 28             Νοεμβρίου 2016 και ώρα 11:40 π.μ συγκεντρώθηκε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων για τη διδακτική επίσκεψη στο Φρούριο << Κούλες>>  στο Ηράκλειο.

  Στην επιτροπή συμμετείχαν :

  • Κουτάντος Ιωάννης, Διευθυντής του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Νεάπολης , Πρόεδρος της επιτροπής.
  • Ανδρουλάκης Κων/νος , Αρχηγός της διδακτικής επίσκεψης
  • Καρακού Μαρία, Εκπαιδευτικός
  • Βάρδας Ιωάννης , Πρόεδρος του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου.

  Στο Δ/ντη κατατέθηκαν τρείς( 3 ) προσφορές ως εξής:

  • TERRA SANTA TRAVEL 210 ευρώ με ΦΠΑ
  • DRIROS TRAVEL 220 ευρώ με ΦΠΑ
  • FIORETZIS TRAVEL 150 ευρώ με ΦΠΑ

   

   Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία, συζήτησε και αποφάσισε  

  ΟΜΟΦΩΝΑ

  Να αναθέσει την πραγματοποίηση της εκδρομής στο πρακτορείο FIORETZIS TRAVEL

  Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Σχολείου και στον πίνακα ανακοινώσεων του ΕΠΑΛ Νεάπολης.

  Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.

   

   

  Ο Διευθυντής                                                                  Τα μέλη

    .                                                                            Ανδρουλάκης Κων/νος

   .                                                                             Καρακού Μαρία

  .                                                                              Βάρδας Ιωάννης

  Κουτάντος Ιωάννης                                                  

  Στο παρακάτω link μπορείτε να ενημερωθείτε για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων της Τεχνικής – Επαγγελματικής εκπαίδευσης:

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ