Επαγγελματικό Λύκειο Νεάπολης Λασιθίου
Πρόσφατα σχόλια

  Monthly Archives: April 2016

  ΠΡΑΞΗ 7

  ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

       Στη Νεάπολη και στο γραφείο του Διευθυντή του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου, σήμερα Τρίτη 12 Απριλίου 2016 και ώρα 12:30 μ.μ συγκεντρώθηκε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων για την ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή στο Ρέθυμνο.

  Στην επιτροπή συμμετείχαν :

  • Κουτάντος Ιωάννης, Διευθυντής του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Νεάπολης , Πρόεδρος της επιτροπής.
  • Αποστολάκη Αικατερίνη , Αρχηγός της εκδρομής
  • Τζαγκαράκη Ιωάννα , Εκπαιδευτικός
  • Καμπουράκη Φρόνια, Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου ΕΠΑΛ Νεάπολης
  • Παρασύρης Στυλιανός , Πρόεδρος του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου.

  Στο Δ/ντη κατατέθηκαν τέσσερις( 4 ) προσφορές ως εξής:

  • KALDI TOURS 550 ευρώ με ΦΠΑ
  • TERRA SANTA TRAVEL 305 ευρώ με ΦΠΑ
  • FIORETZIS TRAVEL 350  ευρώ με ΦΠΑ
  • ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ? ΛΑΣΙΘΙΟΥ A.E. 550 ευρώ με ΦΠΑ

   

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία ,συζήτησε και αποφάσισε

  ΟΜΟΦΩΝΑ

  Να αναθέσει την πραγματοποίηση της εκδρομής στο ΤΕRRA SANTA TRAVEL .

  Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Σχολείου και στον πίνακα ανακοινώσεων του ΕΠΑΛ Νεάπολης.

  Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.

   

   

  Ο Διευθυντής                                                                  Τα μέλη

  .                                                                              Αποστολάκη Αικατερίνη

  .                                                                              Τζαγκαράκη Ιωάννα

  .                                                                              Καμπουράκη Φρόνια

  Κουτάντος Ιωάννης                                                   Παρασύρης Στυλιανός

  .

  Νεάπολη 12/4/2016

  ΠΡΑΞΗ 6

  ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

       Στη Νεάπολη και στο γραφείο του Διευθυντή του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου, σήμερα Τετάρτη 6 Απριλίου 2016 και ώρα 12:30 μ.μ συγκεντρώθηκε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων για τη διδακτική επίσκεψη στο Λιμάνι Ηρακλείου σε πλοίο των Μινωικών Γραμμών.

  Στην επιτροπή συμμετείχαν :

  • Κουτάντος Ιωάννης, Διευθυντής του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Νεάπολης , Πρόεδρος της επιτροπής.
  • Βασιλάκης Γεώργιος , Αρχηγός της διδακτικής επίσκεψης
  • Γκουνίδης Χρήστος , Εκπαιδευτικός
  • Καμπουράκη Φρόνια, Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου ΕΠΑΛ Νεάπολης
  • Nικηφοράκη Μαρία , Μέλος του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου.

  Στο Δ/ντη κατατέθηκαν τέσσερις( 4 ) προσφορές ως εξής:

  • KALDI TOURS 330 ευρώ με ΦΠΑ
  • TERRA SANTA TRAVEL 195 ευρώ με ΦΠΑ
  • FIORETZIS TRAVEL 190 ευρώ με ΦΠΑ
  • ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ? ΛΑΣΙΘΙΟΥ A.E. 200 ευρώ με ΦΠΑ

   

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία, συζήτησε και αποφάσισε

  ΟΜΟΦΩΝΑ

  Να αναθέσει την πραγματοποίηση της εκδρομής στο πρακτορείο FIORETZIS TRAVEL

  Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Σχολείου και στον πίνακα ανακοινώσεων του ΕΠΑΛ Νεάπολης.

  Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.

   

   

  Ο Διευθυντής                                                                  Τα μέλη

  .                                                                               Βασιλάκης Γεώργιος

  .                                                                              Γκουνίδης Χρήστος

  .                                                                              Καμπουράκη Φρόνια

  Κουτάντος Ιωάννης                                                     Νικηφοράκη Μαρία