Επαγγελματικό Λύκειο Νεάπολης Λασιθίου
Πρόσφατα σχόλια

  Monthly Archives: February 2016

  Καθορίστηκαν από το υπουργείο Παιδείας οι Σχολές, τα τμήματα και οι Εισαγωγικές κατευθύνσεις  των Σχολω?ν, των Τμημα?των και των Εισαγωγικω?ν Κατευθυ?νσεων Τμημα?των των οποι?ων τα γνωστικα? αντικει?μενα ει?ναι αντι?στοιχα η? συναφη? με τα γνωστικα? αντικει?μενα των τομε?ων η? ειδικοτη?των των ΕΠΑΛ για προ?σβαση των αποφοι?των Επαγγελματικου? Λυκει?ου (ΕΠΑ.Λ.) συ?μφωνα με τις διατα?ξεις του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ?), ο?πως ισχυ?ει.

  2016-ΣΧΟΛΕΣ-ΑΠΟ-ΕΠΑΛ-ΦΕΚ-290-2016

   

  ΠΡΑΞΗ 3

  ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

      Στη Νεάπολη και στο γραφείο του Διευθυντή του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου, σήμερα Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 12:30 μ.μ συγκεντρώθηκε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων για την εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κέντρο Κρητικής Γαστρονομίας  στην Αργυρούπολη Ρεθύμνου.

  Στην επιτροπή συμμετείχαν :

  • Κουτάντος Ιωάννης, Διευθυντής του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Νεάπολης , Πρόεδρος της επιτροπής.
  • Κουφοπούλου Δήμητρα , Αρχηγός της διδακτικής επίσκεψης
  • Ανδρουλάκης Κων/νος , Εκπαιδευτικός
  • Καμπουράκη Φρόνια, Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου ΕΠΑΛ Νεάπολης
  • Nικηφοράκη Μαρία , Μέλος του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου.

  Στο Δ/ντη κατατέθηκαν τρεις ( 3 ) προσφορές ως εξής:

  • ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ? ΛΑΣΙΘΙΟΥ 550 ευρώ με ΦΠΑ
  • TERRA SANTA TRAVEL 230 ευρώ με ΦΠΑ
  • FIORETZIS TRAVEL 300 ευρώ με ΦΠΑ

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία, συζήτησε και αποφάσισε

  ΟΜΟΦΩΝΑ

  Να αναθέσει την πραγματοποίηση της εκδρομής στο πρακτορείο ΤΕRRA TRAVEL

  Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Σχολείου και στον πίνακα ανακοινώσεων του ΕΠΑΛ Νεάπολης.

  Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.

   

  Ο Διευθυντής                                                                  Τα μέλη

  .                                                                             Κουφοπούλου Δήμητρα

  .                                                                             Ανδρουλάκης Κων/νος

  .                                                                             Καμπουράκη Φρόνια

  Κουτάντος Ιωάννης                                                    Νικηφοράκη Μαρία

  Όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2016 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

  Η προθεσμία ορίζεται από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου ως και την Δευτέρα 29  Φεβρουαρίου για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) είτε με το παλιό-καταργούμενο σύστημα είτε με το νέο σύστημα. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία (11-29 Φεβρουαρίου) είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

  Τις επόμενες μέρες θα σταλούν στα Λύκεια οι σχετικές εγκύκλιοι με τα αντίστοιχα υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης. Ο υποψήφιος θα μπορεί να προμηθεύεται την Αίτηση ? Δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του είτε από το διαδίκτυο, είτε από το Λύκειό του. Στη συνέχεια  θα συμπληρώνει την Αίτηση – Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύκειό του, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της.

  Η προθεσμία ορίζεται από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου ως και την Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου για όλους τους υποψηφίους.

  Μειώνεται η εξεταστέα ύλη σε κάποια Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

  Διαβάστε σχετικά στο παρακάτω λινκ:

  Μείωση εξεταστέας ύλης στα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

  Στις 29 Ιανουαρίου 2016 ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του ΕΠΑΛ Νεάπολης έκοψε τη βασιλόπιτα του στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας.

  Ευχαριστούμε πολύ!